Bizden Haberler

3D Tasarım, Robotik ve Kodlama Eğitimi

29.09.2017


Hayal gücü gelişmiş, üretken ve teknolojiyi doğru kullanan bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz.
Bu hedef doğrultusunda okulumuz bünyesinde tüm öğrencilerimiz için Bilim ve Teknoloji dersleri hazırladık.

Çocuklar ile birlikte uygulamalar, etkinlikler ve atölye çalışmaları yaparak teknoloji alanında tüketici olmak yerine üretici olmalarını,


Çocuklardaki “merak” duygusundan yola çıkarak içlerindeki “üretkenliği” farketmelerini,


Teknolojinin içerisinde büyüyen çocuklarımıza, bu teknolojileri olabildiğince aktif ve faydalı kullanmalarını amaçlıyoruz.

Problemi çözmeye odaklı, ezber yerine deneyimler kurgulayarak oluşturduğumuz eğitim ve atölye çalışmalarımız aşağıda yer almaktadır.

  • Robotik
  • Kodlama
  • Elektrik
  • Elektronik
  • 3D Yazıcı ve 3D Tasarım
  • Maket
  • OrigamiHedefimiz;

Deneyimleyerek hedefe ulaşma yöntemini benimsetmek,

Fikirleri, 3 boyutlu nesneler ile somut hale getirmek,

Oyun ve eğitimin birlikte yer aldığı derslerle mutlu&üretken öğrenciler yetiştirmek,

“içinde neler var?” ve “nasıl çalışıyor?” gibi soruların sıkça sorulmasını sağlayarak ‘’merak ve sorgulama’’ dürtüsünü arttırmak,

Sosyalliği ve sorumluluk almayı ön plana çıkarmak,

Problem çözme ve işbirliği kurma becerilerini kazandırmak.